• Telefon :

Laboratuvar

Üretim aşamasında ve sonrasında ürünlerimizin, bilgisayar destekli laboratuar ortamında SYMPATECH-HELOS spektrometre cihazı ile tane boyut analizleri, ELREPHO ile beyazlık analizleri ve ONAUS MB 45 cihazı ile nem analizleri yapılmaktadır.

ISO 9001: 2015 Kalite Güvence Sistemine uygun olarak üretilen ürünler ambalajlanarak stok alanına alınıp, terminlere göre müşterilerimize sevk edilmektedir.