Kalite Politikamız

Kalite Sistemini etkin kılmak ve Kalite Politikamızı gerçekleştirmek için kullandığımız temel stratejilerimizdir.
  • Kalite Yönetimi Sistemi gereklerine uyarak çalışmak ve sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
  • Gerekli eğitimlerle şirket çalışanlarının üretim ve hizmet bilincini sürekli geliştirmek,
  • Türk standartları ve yasal gerekliliklerin de güncelliğini takip edip uygulamak,
  • Müşteri ihtiyaçlarına en etkili şekilde cevap vermek ve güvenini sürekli kazanma bilincinde olmak,
  • Müşteri ve şirket çalışanları ile etkili iletişim kurmak, yapıcı eleştiri ve takım ruhuna gerekli önem vermek


REACh

REACh, Avrupa Birliğinin (AB) Kimyasalların Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi, İzne Bağlanması ve Kısıtlanması ile ilgili yeni mevzuatıdır. Başlıca amacı insan sağlığını ve çevreyi korumaktır. REACh, aşağıdaki zamanlama içinde (endüstri genelinde) yaklaşık 30.000 maddenin kaydedilmesini öngörmektedir

Kayıt süreci, üretici ve ithalatçıların yılda bir tondan fazla üretilen veya AB’ye ithal edilen tüm kimyasal maddeler için veri oluşturmalarını öngörmektedir. Kayıt yaptıranlar uygun risk yönetim önlemlerini tanımlamak ve bunları kullanıcılara bildirmek zorundadır.

Aydın Madencilik, REACh uygulamaları konusunda hazırlıklarını tamamlamıştır. Aydın Madencilik REACh organizasyonu, Aydın Madencilik Yönetim Kurulu üyeleri, REACh uygulama sürecini yönetecek bir Faaliyet Ekibi ve Görev Ekiplerinden meydana gelen üst düzey bir yürütme kurulundan oluşmaktadır.

Aydın Madencilik, REACh ile ilgili hedefleri aktif bir şekilde destekler. İnsan ve çevre sağlığı adına üst düzey koruma sağlamak Aydın Madencilik’in önde gelen yükümlülüklerindendir.

Aydın Madencilik, REACh uygulamalarının gerçekleştirilmesi için müşterileri, tedarikçileri ve ana şirketleriyle yakın temas içindedir.

Laboratuvar

Üretim aşamasında ve sonrasında kaplı ve kapsız mikronize kalsit(kalsiyum karbonat), bilgisayar destekli laboratuar ortamında SYMPATECH-HELOS (Helyum laser optical) spektrometre cihazı ile mikron oranları tespit edilmekte, ELREPHO ile beyazlık analizleri ve ONAUS MB 45 cihazı ile nem testleri yapılmaktadır.

Alınan numunelerin tane dağılım analizleri ve şahit numuneye uygulanan test sonuçlarının bir kopyası bir yıl süre ile muhafazası için laboratuar arşivinde kayıt altına alınmaktadır. ISO 9001: 2008 Kalite Güvence Sistemine uygun olarak üretilen ürünler ambalajlanarak stok alanına alınıp, terminlere göre müşterilerimize sevk edilmektedir.
REACh Belgelerimiz